27. května 2020     | Zaregistrovat se
 Prohlášení o soukromí

Nordcar Srl se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Nordcar Srl a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Nordcar Srl souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Nordcar Srl shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Nordcar Srl také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Nordcar Srl automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Nordcar Srl využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Nordcar Srl.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Nordcar Srl, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Nordcar Srl nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Nordcar Srl doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Nordcar Srl. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Nordcar Srl nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Nordcar Srl a rodinu webů Nordcar Srl.

Použití osobních informací

Nordcar Srl shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Nordcar Srl a k poskytování služeb, o které jste požádali. Nordcar Srl také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Nordcar Srl a jeho přidružených částí. Nordcar Srl vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Nordcar Srl neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Nordcar Srl Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Nordcar Srl může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Nordcar Srl a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Nordcar Srl nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Nordcar Srl udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Nordcar Srl za účelem zjištění, jaké služby Nordcar Srl jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Nordcar Srl, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Nordcar Srl prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Nordcar Srl nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Nordcar Srl a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Nordcar Srl nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Nordcar Srl používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Nordcar Srl nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Nordcar Srl, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Nordcar Srl nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Nordcar Srl zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Nordcar Srl uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Nordcar Srl vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Nordcar Srl nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Nordcar Srl na adrese volpemanfra83@tiscali.it. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.